Si Nhật

Chiều cao:
Chiều rộng:
Đường kính thân:

Liên Hệ VND
Số lượng: 1