Cây Kim Ngân

Chiều cao:
Chiều rộng:
Đường kính thân:

Liên hệ VND
Số lượng: 1