Cây Xan Thế

Chiều cao:
Chiều rộng: 15
Đường kính thân:

VND
Số lượng: 1