Cây Sung Thế

Chiều cao:
Chiều rộng: 4
Đường kính thân:

VND
Số lượng: 1