• Cây công trình
  • Cây mini trang trí Nhà cửa, Văn phòng, Bàn làm việc
  • Cây cho thuê các trụ sở, văn phòng
  • Cây bon sai để bàn
  • Cây thế lớn
  • Cây bóng mát
  • Cây ăn quả
Sản Phẩm

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Đảo chuyển cây bóng mát
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Trồng cỏ gừng
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Kim Ngân Gốc
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Lan Ý
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Sanh Thế
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Sanh Thế
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Sam Hương Mini
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Hoa Sứ
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Sứ Thái
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Lan Ý
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cau Vua
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Duối Tiểu Cảnh
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Mai Hồng Ngọc
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Duối Tiểu Cảnh
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cúc Tần Ấn Độ
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Trầu Bà Leo Cột
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Đại Phú Gia
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Kim Ngân Gốc
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Kim tiền xếp nhiều
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Vườn nhỏ với nhiều loại cây mini
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Vạn Tuế
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Cần Thăng
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Kim Giao
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Đại Phú Gia
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Kim ngân gốc
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Đào Nhật Tân
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Quất Tứ Liên
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Trạng Nguyên
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Trúc Ha Oai
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Kim Ngân Gốc
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Dừa Giống
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cau lùn
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Giáng Hương
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Chiều Tím
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Trầu bà cuốn cột
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Thiết Mộc Lan có đôi
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Hạnh Phúc Gốc
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Nhiều loại cây vào chung 1 chậu lớn
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Mẫu Đơn Hoa Vàng
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Mẫu Đơn
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Lộc Vừng Thả Nước
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Ổi Thế
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Kim Ngân Gốc
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Hạnh Phúc Bon Sai
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Tùng La Hán Thế
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Trà Phúc Kiến
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Lộc Vừng Mini
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Túc
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Lộc Vừng
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Thiết kế cây và làm Non Bộ
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Thiết kế cây và làm Non Bộ
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Thiết kế cây và làm Non Bộ
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Linh Sam
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Chanh
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Vàng Anh
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Dâm Bụt Hoa Vàng
VND

Cao:

Rộng: 9

Giá tiền: VND

Cây Bưởi Diễn
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Hồng Xiêm
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Kim Ngân Xoắn
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Kim Ngân Xoắn
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Trầu bà lá xẻ
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Hình ảnh cây cho thuê
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Kim ngân, lưỡi hổ
VND

Cao:

Rộng: 15

Giá tiền: VND

Cây Xan Thế
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Xanh Thế
VND

Cao:

Rộng: 4

Giá tiền: VND

Cây Sung Thế
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Mẫu đơn hoa vàng
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Leo Hồng Anh
VND

Cao:

Rộng: 21

Giá tiền: VND

Cây Hoa Trinh Nữ
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Me bon sai
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Hoa Đại Đỏ
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Thiết Mộc Lan Ghép
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Thiết Mộc Lan Gốc
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Vạn Niên Thánh Cuốn Cột
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Hạnh Phúc Gốc
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Kim Ngân Gốc
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Dạ Ngọc Minh Châu
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: 80.000 VND

Cây Tùng Tháp
80.000 VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Tiên Ông
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: 345.000VNĐ VND

Hoa Hải Đường
345.000VNĐ VND

Cao: 20cm

Rộng:

Giá tiền: 30.000VNĐ/bầu VND

Sống Đời
30.000VNĐ/bầu VND

Cao: 2.5m

Rộng:

Giá tiền: 1.900.000VNĐ VND

Hoa Giấy mầu hường
1.900.000VNĐ VND

Cao: 10cm

Rộng:

Giá tiền: 20.000VNĐ/bịch VND

Húng Canh
20.000VNĐ/bịch VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Ớt
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Trúc Phú Quý
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây nắp ấm
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Húng Chanh
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Thanh Mai
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Thịnh Vượng
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây nguyệt Quế
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Lan Cẩm Cù
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Lưỡi Hổ
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây hoa Cát Tường
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Trinh Nữ Hoàng Cung
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Chuối Cảnh
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Anh Tú
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Đại Lộc
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Chanh
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Sao Đỏ
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Bạch Mã
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Hoa Thiên Lý
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Vàng Anh
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Đại Hoa Trắng
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Chắp Bách Diệp
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây kim ngân gốc
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Thường Xuân
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây kim ngân
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cọ Nhật
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Mít
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Xấu
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Xương rồng có hoa
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Tùng Bồng Lai
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Sương Rồng
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Si Nhật
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Bưởi
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Cam Canh
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Đào Tiên
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây vú sữa
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Ruối
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Ruối
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Linh Sam
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Tùng La Hán
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Vọng Cách
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Si
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Khế
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Túc
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Kim Tiền
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Trúc Pháp
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Cam Canh
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Trà Là
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Bách Tán
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Râm Bụt hoa vàng
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Hoa Giấy
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Thược Dược
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây hồng Cổ
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây dừa
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cẩm Tú Cầu
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây hoa Đồng Tiền
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Xoài
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Lan Son Môi
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Tóc Tiên
VND

Cao: 10

Rộng: 10

Giá tiền: VND

Bạch chỉ
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Hồng Môn
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Lan Đuốc
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Hồng Trà
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Cây Thiết Mộc Lan Gốc
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây Thiết Mộc Lan Gốc
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

cây thiết mộc lan gốc
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây Vú Sữa
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây Hồng Lọc
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây chuối dẹt
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây Chay
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây Sen Cạn
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây Si Nhật
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây Bách Tán
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây Nguyệt Quế Leo
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây Hạnh Phúc
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây Cau Lùn
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây Ngọc Bút
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây hoa Đỗ Quyên
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Thiết mộc lan gốc
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Phát Tài
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Lưỡi mèo, lưỡi hổ mini
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Mười giờ
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Mai chiếu thuỷ gốc
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Thiết mộc lan
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Kim tiền
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Kim Ngân Xoắn
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Hoa hồng
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Kim Tiền nhỏ
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Sen đá 4
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Sen đá 3
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Sen đá 2
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Sen đá 1
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Sen đá
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên Hệ VND

Râm Bụt thế
Liên Hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Hoa Mẫu Đơn Mỹ
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Tùng la hán thế
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây trúc nhật
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây tùng la hán
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây hạnh phúc
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây xanh tán 5 tầng
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Sanh tán 9 tầng
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây mẫu đơn
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây xương rồng
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây Kim Ngân
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Hồng Môn
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây mỏ quạ
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây lưỡi hổ giống mới
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: VND

Cây sen
VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây hoa súng
Liên hệ VND

Cao:

Rộng:

Giá tiền: Liên hệ VND

Vạn Niên Thanh
Liên hệ VND

Cao: 15

Rộng: 10

Giá tiền: 200.000 VND

Lưỡi Hổ
200.000 VND

Cao: 80

Rộng: 50

Giá tiền: 550.000 VND

Cây Trúc Bách Hợp
550.000 VND

Cao: 40

Rộng: 25

Giá tiền: 70.000 VND

Cây Lan Ý
70.000 VND

Cao: 90

Rộng: 50

Giá tiền: 190.000 VND

Cây Ngũ Gia Bì
190.000 VND

Cao: 50

Rộng: 30

Giá tiền: 175.000 VND

Cây Vạn Niên Thanh
175.000 VND

Cao: 25

Rộng: 20

Giá tiền: 80.000 VND

Cây cọ mini
80.000 VND

Cao: 25

Rộng: 20

Giá tiền: Liên hệ VND

Cây Ngọc Ngân Lá Đỏ
Liên hệ VND

Cao: 15

Rộng: 10

Giá tiền: 150.000 VND

Cây Tứ Lan
150.000 VND

Cao: 10

Rộng: 10

Giá tiền: 90.000 VND

Cây Đại Đế Vàng
90.000 VND

Cao: 10

Rộng: 10

Giá tiền: 60.000 VND

Cây Tùng Thơm
60.000 VND

Cao: 20

Rộng: 10

Giá tiền: 160.000 VND

DỨA NẾN CẢNH ĐỎ - CÂY ĐỂ BÀN
160.000 VND

Cao: 10

Rộng: 10

Giá tiền: 100.000 VND

sen đá
100.000 VND

Cao: 10

Rộng: 10

Giá tiền: 130.000 VND

CÂY TÙNG ĐUÔI CHỒN
130.000 VND

Cao: 10

Rộng: 10

Giá tiền: Liên hệ VND

Xanh Kim Ngân để bàn
Liên hệ VND